Indexatie alimentatie online

Indexaanpassing

Het bedrag van de onderhoudsbijdrage per kind kan jaarlijks aangepast worden in functie van twee variabelen:

1) de consumptie-index (algemene stijging van de kosten) - VERPLICHT BIJ WET
- actuele index = consumptie-index de maand voordat aanpassing gebeurt
- basisindex = consumptie-index de maand voordat de kostenregeling van start ging
- de aanpassing gebeurt jaarlijks de maand dat de kostenregeling van start ging

2) de leeftijd van het kind (specifieke meerkost i.f.v. de leeftijd) - VRIJWILLIG (als alternatief voor de aanpassing op scharnierleeftijd)
- de leeftijdsindex bedraagt volgens de Gezinsbond gemiddeld 3% à 5% per jaar
- jaren = leeftijd kind de maand voordat de aanpassing gebeurt - leeftijd kind de maand voordat de kostenregeling van kracht ging